Gå til hovedinnhold
Start/Om tilskudd.no

Om tilskudd.no

Nettstedet tilskudd.no viser statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Tilskuddsordninger, tildeling til mottakere fra tilskuddsordningene og enkeltstående tilskudd øremerket til navngitt mottakere.