Gå til hovedinnhold

Tildelt statlig tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskuddsforvalter

3 716 627 180 kr

26,1 %

2 168 383 217 kr

15,3 %

1 465 711 962 kr

10,3 %

1 411 728 023 kr

9,9 %

1 056 468 086 kr

7,4 %

962 703 097 kr

6,8 %

453 477 249 kr

3,2 %

354 231 520 kr

2,5 %

307 752 227 kr

2,2 %

262 624 177 kr

1,8 %

Geografi

8 781 370 118 kr

61,8 %

1 636 333 181 kr

11,5 %

900 455 630 kr

6,3 %

537 657 935 kr

3,8 %

466 766 110 kr

3,3 %

428 320 091 kr

3,0 %

351 616 341 kr

2,5 %

341 156 471 kr

2,4 %

Ingen geografisk tilknytning

227 095 169 kr

1,6 %

195 048 957 kr

1,4 %

Type frivillig organisasjon

4 093 328 140 kr

28,8 %

2 433 366 545 kr

17,1 %

1 536 756 888 kr

10,8 %

1 519 212 922 kr

10,7 %

1 212 541 526 kr

8,5 %

Mottakere uten organisasjonsnummer

987 233 074 kr

6,9 %

891 869 607 kr

6,3 %

391 709 705 kr

2,8 %

354 879 696 kr

2,5 %

235 518 296 kr

1,7 %

Ansvarlig departement

6 961 063 964 kr

49,0 %

2 169 098 930 kr

15,3 %

1 699 723 616 kr

12,0 %

1 475 393 900 kr

10,4 %

490 241 659 kr

3,4 %

357 538 490 kr

2,5 %

294 509 127 kr

2,1 %

276 183 192 kr

1,9 %

245 593 490 kr

1,7 %

89 869 671 kr

0,6 %

Tilskuddsordninger

Enkeltstående tilskudd

Tilskuddsmottaker
Tiltak
Tildelt beløp
Spillemidler til idrettsformål
775 000 000 kr
Driftstilskudd 2022
133 000 000 kr
Primære formålet er å redde liv og berge verdier på sjøen.
128 000 000 kr
Tilskudd til Sjømannskirken
110 777 000 kr
Tilskudd til aktivitets-, oppfølgings-, eller institusjonsbaserte tilbud på rus- og psykisk helsefeltet
82 600 000 kr
Driftstilskudd og oppfølging av Barnas transportplan
61 000 000 kr
Barnas Stasjon
54 000 000 kr
Ferie for alle
40 000 000 kr
Målet med tildelingen er å støtte private virksomheter som ikke har lovhjemlet rett til tilskudd, men som departementet likevel ønsker å støtte fordi virksomheten ved skolene dekker viktige behov.
39 981 000 kr
Drift av Stine Sofie Senteret
35 856 000 kr