Gå til hovedinnhold
Start/Tildelinger

Tildelt statlig tilskudd til frivillige organisasjoner

På denne siden kan du filtrere for å se tildelt tilskudd fordelt på:

  • tilskuddsforvalter
  • geografi (fylke og kommune)
  • type frivillig organisasjon
  • ansvarlig departement

Klikk på en søyle i et eller flere av diagrammene under for å sette sammen ditt utvalg av tildelinger. Under diagrammene vil du se hvilke tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd ditt utvalg er tildelt fra.

Vi viser kun tildeling til frivillige organisasjoner, selv om det også blir tildelt tilskudd til andre typer mottakere fra noen av tilskuddsordningene. Se artikkelen Hvordan brukes og vises data på tilskudd.no? for en forklaring på hva vi regner med som tilskudd til frivillige organisasjoner.

Løpende tall: alle tildelinger for det valgte året er ennå ikke publisert

Tildelt beløp 11 563 534 952 kr

Tilskuddsmottakere 31 479

Tilskuddsordninger 119

Enkeltstående tilskudd 340

Tilskuddsforvalter

Geografi

Type frivillig organisasjon

Mottakere uten organisasjonsnummer

8 %963 282 841 kr

Ansvarlig departement

Enkeltstående tilskudd

Tilskuddsmottaker
Tiltak
Tildelt beløp