Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Politi- og lensmannsetaten

Politi- og lensmannsetaten

Politi- og lensmannsetaten skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige.

Internettadresse

Overordnet departement

Justis- og beredskapsdepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

11 294 196 kr

Tildelt

9 594 931 kr

Innvilget

85,0 %

Søkere

45

Mottakere

42

Søknader

45

Tildelinger

42

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

9 594 931,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

5 139 931,-

Prosjektmidler

4 455 000,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?