Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Politi- og lensmannsetaten

Politi- og lensmannsetaten

Politi- og lensmannsetaten skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementJustis- og beredskapsdepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadressepolitiet.no

4 997 000,-

Tildelt fra Politi- og lensmannsetaten

4 997 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

4 997 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

4 997 000,-

Totalt søkt

4 997 000,-

Totalt tildelt

100%

57

Søkere

57

Tilskuddsmottakere

100%

59

Søknader

59

Tildelinger

100%

1

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp