Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Internettadresse

Overordnet departement

Kunnskapsdepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

189 144 113 kr

Tildelt

189 144 113 kr

Innvilget

100 %

Søkere

38

Mottakere

38

Søknader

40

Tildelinger

40

Tildelt fra tilskuddsordninger

Finansieringskilder

189 144 113,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

4 570 113,-

Prosjektmidler

184 574 000,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?