Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet har det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Staten

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

37 439 600 kr

Tildelt

365 501 113 kr

Innvilget

976 %

Søkere

61

Mottakere

61

Søknader

68

Tildelinger

68

Finansieringskilder

365 501 113,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

4 300 000,-

Prosjektmidler

361 201 113,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?