Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet har det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/kdd

354 231 520,-

Tildelt fra Kommunal- og distriktsdepartementet

354 231 520,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

2 106 000,-

Prosjektmidler

352 125 520,-

Driftsmidler

36 589 500,-

Totalt søkt

354 231 520,-

Totalt tildelt

100%

66

Søkere

66

Tilskuddsmottakere

100%

66

Søknader

66

Tildelinger

100%

3

Tilskuddsordninger

4

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp