Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til de politiske partier, sentrale ungdomsorganisasjoner

Tilskudd til de politiske partier, sentrale ungdomsorganisasjoner

Statlig partistøtte gis til ungdomsorganisasjonene til registrerte politiske partier. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved sist foregående valg. På grunnlag av morpartiets stemmeandel, gis det også støtte til politiske partiers ungdomsorganisasjoner.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskudd til politiske partier skal bidra til å nå målet om at de registrerte politiske partiene har økonomiske midler til å løse sine kjerneoppgaver. Målgruppe er ungdomsorganisasjonene til registrerte politiske partier på nasjonalt nivå.

Hvem kan motta tilskudd

Politiske partiers ungdomsorganisasjoner på nasjonalt nivå.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal sikre partiene et finansielt grunnlag for å løse sine kjerneoppgaver.

Andre tildelingskriterier

Bevilgningen fordeles i samsvar med morpartiets del av det totale antallet stemmer ved foregående stortingsvalg som gikk til partier med sentral ungdomsorganisasjon. Departementet utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver stortingsvalgperiode. 

Mer om rammene for partienes finansiering finnes i partiloven med partilovforskriften og tilhørende veileder.  

Hvordan søke

Søknad om partistøtte skjer elektronisk via Partiportalen.