Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til de politiske partier, sentrale ungdomsorganisasjoner

Tilskudd til de politiske partier, sentrale ungdomsorganisasjoner

Statlig partistøtte gis til ungdomsorganisasjonene til registrerte politiske partier. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partiet har oppnådd stemmer ved siste stortingsvalg. På grunnlag av morpartiets stemmeandel, gis det også støtte til ungdomsorganisasjoner.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kommunal- og distriktsdepartementet

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 577, post 76

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskudd til politiske partier skal bidra til å nå målet om at de registrerte politiske partiene har økonomiske midler til å løse sine kjerneoppgaver. Målgruppe er ungdomsorganisasjonene til registrerte politiske partier på nasjonalt nivå.

Hvem kan motta tilskudd

Politiske partiers ungdomsorganisasjoner på nasjonalt nivå.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal sikre partiene et finansielt grunnlag for å løse sine kjerneoppgaver.

Andre tildelingskriterier

Bevilgningen fordeles i samsvar med morpartiets del av det totale antallet stemmer ved foregående stortingsvalg som gikk til partier med sentral ungdomsorganisasjon. Departementet utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver stortingsvalgperiode. 

Mer om rammene for partienes finansiering finnes i partiloven med partilovforskriften og tilhørende veileder.  

Hvordan søke

Søknad om partistøtte skjer elektronisk via Partiportalen.  

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

Ikke oppgitt

Tildelt

12 323 558 kr

Innvilget

-

Søkere

17

Mottakere

17

Søknader

17

Tildelinger

17
12 323 558 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?