Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Internettadresse

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Staten

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Nøkkeltall

Omsøkt

72 104 545 kr

Tildelt

71 692 888 kr

Innvilget

99,4 %

Søkere

32

Mottakere

28

Søknader

39

Tildelinger

35

Finansieringskilder

71 692 888,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

1 109 900,-

Prosjektmidler

70 582 988,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Ingen resultater

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?