Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/kld

73 744 000,-

Tildelt fra Klima- og miljødepartementet

73 744 000,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

1 037 000,-

Prosjektmidler

18 800 000,-

Driftsmidler

53 907 000,-

Drifts- og prosjektmidler

74 642 453,-

Totalt søkt

73 744 000,-

Totalt tildelt

98%

34

Søkere

34

Tilskuddsmottakere

100%

39

Søknader

39

Tildelinger

100%

2

Tilskuddsordninger

9

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp