Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til reisestøtte for deltakelse for norske frivillige organisasjoner på internasjonale klima- og miljømøter

Tilskudd til reisestøtte for deltakelse for norske frivillige organisasjoner på internasjonale klima- og miljømøter

Det er satt av inntil 575 000 kroner i tilskudd til reiseutgifter knyttet til deltakelse på internasjonale klima- og miljømøter i 2024.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Klima- og miljødepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 1400, post 76

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppe for reisestøtte er norske frivillige organisasjoner med arbeidsfelt innenfor klima- og miljøområdet som følger internasjonale klima- og miljøarbeid.

Hvem kan motta tilskudd

Det er et ønske om en bred demokratisk deltakelse på møtene. Dette vil blant annet gjelde på FN-møter, som part under klimakonvensjonen og møter i FNs miljøprogram.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan brukes til reiseutgifter knyttet til deltakelse på klima- og miljømøter i 2024.

Rapporteringskrav

Klima- og miljødepartementet skal ha en kortfattet rapport fra deltakelsen samt et regnskap innen 1. februar 2025.

Hvordan søke

Søknad skal sendest til Klima- og miljødepartementet,

postmottak@kld.dep.no

Søknaden skal inneholde begrunnelse for deltakelsen og et budsjett for reise og opphold.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

911 557 kr

Tildelt

499 900 kr

Innvilget

54,8 %
499 900 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

13

Mottakere

10

Søknader

13

Tildelinger

10

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?