Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Miljødirektoratet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Hovudoppgåvene våre er å redusere klimagassutslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Internettadresse

Overordnet departement

Klima- og miljødepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Nøkkeltall

Omsøkt

130 840 318 kr

Tildelt

84 774 500 kr

Innvilget

64,8 %

Søkere

66

Mottakere

58

Søknader

90

Tildelinger

78

Finansieringskilder

84 774 500,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

50 382 500,-

Prosjektmidler

34 392 000,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?