Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Miljødirektoratet

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Hovudoppgåvene våre er å redusere klimagassutslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementKlima- og miljødepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadressemiljodir.no

86 620 490,-

Tildelt fra Miljødirektoratet

86 620 490,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

47 427 000,-

Prosjektmidler

38 893 490,-

Driftsmidler

300 000,-

Drifts- og prosjektmidler

132 680 656,-

Totalt søkt

86 620 490,-

Totalt tildelt

65%

88

Søkere

65

Tilskuddsmottakere

73%

115

Søknader

87

Tildelinger

75%

4

Tilskuddsordninger

22

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp