Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner

Innvandrerorganisasjoner som bidrar til integrering og økt arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn kan få støtte til drift. IMDi gir støtte til regionale innvandrerorganisasjoner, inkludert innvandrerråd og paraplyorganisasjoner på fylkesnivå.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 671, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge gjennom å:

  • øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet
  • øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene.
  • øke kompetansen og kapasiteten i frivillige innvandrerorganisasjoner som