Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til de politiske partier, fylkesorganisasjoner

Tilskudd til de politiske partier, fylkesorganisasjoner

Statlig partistøtte gis til registrerte politiske partiersom har oppnådd stemmer ved sist valg. Partiene må søke én gang (første år i ny valgperiode) og deretter oppdatere/bekrefte kontaktinformasjon og kontonummer årlig de tre resterende årene i valgperioden.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Statsforvalteren i Vestland

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 577, post 73

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskudd til politiske partier skal bidra til å nå målet om at de registrerte politiske partiene har økonomiske midler til å løse sine kjerneoppgaver. Målgruppe er registrerte politiske partier på fylkesnivå.

Hvem kan motta tilskudd

Registrerte politiske partier på fylkesnivå. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal sikre partiene et finansielt grunnlag for å løse sine kjerneoppgaver.

Andre tildelingskriterier

Partistøtten ytes som stemmestøtte og grunnstøtte. Stemmestøtte ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd ved siste stortingsvalg. Grunnstøtte ytes som et likt kronebeløp til partier som ved siste kommune- og fylkestingsvalg mottok minst 4 % av stemmene i valgdistriktet, eller som fikk innvalgt minst én representant i fylkestinget. Av den samlede støtte fordeles 9/10 som stemmestøtte og 1/10 som grunnstøtte.


Mer om rammene for partienes finansiering finnes i  partiloven  med partilovforskriften   og tilhørende veileder .  

Hvordan søke

Søknad om partistøtte skjer elektronisk via Partiportalen  .

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

76 922 023 kr

Tildelt

76 922 023 kr

Innvilget

100 %
76 922 023 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

302

Mottakere

302

Søknader

302

Tildelinger

302

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?