Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til de politiske partier, fylkesungdomsorganisasjoner

Tilskudd til de politiske partier, fylkesungdomsorganisasjoner

Statlig partistøtte gis til registrerte politiske partier der fylkespartileddet har oppnådd stemmer ved sist valg. Partiene må søke én gang (første år i ny valgperiode) og deretter oppdatere/bekrefte kontaktinformasjon og kontonummer årlig i valgperioden.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Statsforvalteren i Vestland

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 577, post 75

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskudd til politiske partier skal bidra til å nå målet om at de registrerte politiske partiene har økonomiske midler til å løse sine kjerneoppgaver. Målgruppe er ungdomsorganisasjoner til registrerte politiske partier på fylkessnivå.

Hvem kan motta tilskudd

Politiske partiers ungdomsorganisasjoner på fylkesnivå.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal sikre partiene et finansielt grunnlag for å løse sine kjerneoppgaver.

Andre tildelingskriterier

Bevilgningen fordeles i samsvar med morpartiets del av det totale antallet stemmer ved foregående kommune- og fylkestingsvalg som gikk til partier med fylkesungdomsorganisasjon. Statsforvalteren i Vestland utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver valgperiode.

Mer om rammene for partienes finansiering finnes i partiloven  med partilovforskriften  og tilhørende veileder.   

Hvordan søke

Søknad om partistøtte skjer elektronisk via Partiportalen

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

21 671 378 kr

Tildelt

21 671 378 kr

Innvilget

100 %

Søkere

203

Mottakere

203

Søknader

203

Tildelinger

203
21 671 378 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?