Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Norsk musikkråd

Norsk musikkråd

Norsk musikkråd – musikklivets nettverk – er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. Norsk musikkråd er

.

Internettadresse

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Forening/lag/innretning

Sektorkode

7000 Ideelle organisasjoner

Tildelinger

Alle tildelinger for 2023 er ikke publisert.

Tildelt

Omsøkt

346 302 155 kr

Tildelt

106 486 510 kr

Innvilget

30,7 %

Søkere

1 198

Mottakere

1 198

Søknader

1 304

Tildelinger

1 304

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

19 999 727,-

Statsbudsjettet

86 486 783,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

18 820 282,-

Prosjektmidler

24 789 854,-

Driftsmidler

62 876 374,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?