Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Norsk musikkråd

Norsk musikkråd

Norsk musikkråd – musikklivets nettverk – er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. Norsk musikkråd er

.

Internettadresse

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Forening/lag/innretning

Sektorkode

7000 Ideelle organisasjoner

Tildelinger

Tildelt

Nøkkeltall

Alle tildelinger for 2023 er ikke publisert.

Omsøkt

315 968 147 kr

Tildelt

77 234 701 kr

Innvilget

24,4 %

Søkere

562

Mottakere

561

Søknader

631

Tildelinger

630

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen resultater

Finansieringskilder

0,-

Statsbudsjettet

77 234 701,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

9 568 200,-

Prosjektmidler

24 789 854,-

Driftsmidler

42 876 647,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?