Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Norsk musikkråd

Norsk musikkråd

Musikklivets nettverk - et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for norsk musikk.

Norsk musikkråd er

.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformForening/lag/innretning
  • Sektorkode7000 Ideelle organisasjoner
  • Internettadressemusikk.no

88 719 919,-

Tildelt fra Norsk musikkråd

2 838 200,-

Statsbudsjettet

85 881 719,-

Spillemidler

25 117 400,-

Prosjektmidler

19 829 996,-

Driftsmidler

43 772 523,-

Drifts- og prosjektmidler

76 072 646,-

Totalt søkt

88 719 919,-

Totalt tildelt

100%

1 378

Søkere

1 378

Tilskuddsmottakere

100%

1 789

Søknader

1 789

Tildelinger

100%

7

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp