Gå til hovedinnhold

KOMP

KOMP er en støtteordning for kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor det frivillige, rytmiske musikklivet.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norsk musikkråd

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner og lag, frittstående grupper og band-sammenslutninger innenfor de rytmiske sjangerne. Kulturskoler og andre kommunale kulturaktører kan søke etter særskilte bestemmelser.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan brukes til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet.

Andre tildelingskriterier

Tilskuddet fordeles av et valgt fordelingsutvalg i mars.

Rapporteringskrav

Aktiviteten må gjennomføres og rapporte på bruk av midlene innen 15. desember 2024.

Hvordan søke

Søknad sendes inn på www.stotteordninger.no

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

2 710 833 kr

Tildelt

1 512 500 kr

Innvilget

55,8 %

Søkere

68

Mottakere

68

Søknader

78

Tildelinger

78
1 512 500 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?