Gå til hovedinnhold

KOMP

KOMP er en støtteordning for kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor det frivillige, rytmiske musikklivet.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner og lag, frittstående grupper, band-sammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan brukes til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet.

Andre tildelingskriterier

Tilskuddet fordeles av et valgt fordelingsutvalg. Fordelingen vedtas før påske.

Rapporteringskrav

Aktiviteten må gjennomføres og rapporte på bruk av midlene innen 15. desember 2023.

Hvordan søke

Søknad sendes inn på www.stotteordninger.no