Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner

Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner

Tilskudd til drift av nasjonale musikkorganisasjoner.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner skal gi tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoners drift og aktiviteter.

Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige, demokratiske nasjonale musikkorganisasjoner. 

Hvem kan motta tilskudd

Nasjonale musikkorganisasjoner kan motta tilskudd.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan brukes til drift og aktiviteter i den nasjonale musikkorganisasjonen.

Andre tildelingskriterier

Tilskuddet fordeles av et valgt fordelingsutvalg.

Rapporteringskrav

Rapport sendes inn i søknadsportalen innen 25. februar året etter tildeling.

Hvordan søke

Søknad sendes inn på www.stotteordninger.no

Fordelingen vedtas i juni 2024.