Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Kultur - og likestillingsdepartementet

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Staten

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

6 922 251 539 kr

Tildelt

2 843 237 300 kr

Innvilget

41,1 %

Søkere

1 533

Mottakere

955

Søknader

4 029

Tildelinger

1 852

Finansieringskilder

116 420 000,-

Statsbudsjettet

2 726 817 300,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

1 859 892 300,-

Prosjektmidler

102 900 000,-

Driftsmidler

880 445 000,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?