Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Kultur - og likestillingsdepartementet

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/kud

1 465 711 962,-

Tildelt fra Kultur - og likestillingsdepartementet

111 560 000,-

Statsbudsjettet

1 334 151 962,-

Spillemidler

20 000 000,-

Statsbudsjettet og spillemidler

554 076 962,-

Prosjektmidler

100 975 000,-

Driftsmidler

810 660 000,-

Drifts- og prosjektmidler

2 380 991 947,-

Totalt søkt

1 465 711 962,-

Totalt tildelt

61%

1 038

Søkere

643

Tilskuddsmottakere

61%

1 618

Søknader

815

Tildelinger

50%

3

Tilskuddsordninger

47

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp