Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Kultur - og likestillingsdepartementet

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStaten
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresseregjeringen.no/kud

1 475 216 962,-

Tildelt fra Kultur - og likestillingsdepartementet

111 560 000,-

Statsbudsjettet

1 343 656 962,-

Spillemidler

20 000 000,-

Statsbudsjettet og spillemidler

563 581 962,-

Prosjektmidler

100 975 000,-

Driftsmidler

810 660 000,-

Drifts- og prosjektmidler

2 414 154 947,-

Totalt søkt

1 475 216 962,-

Totalt tildelt

61%

1 037

Søkere

643

Tilskuddsmottakere

62%

1 617

Søknader

815

Tildelinger

50%

3

Tilskuddsordninger

47

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp