Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Stiftelsen Dam er
.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStiftelse
  • Sektorkode7000 Ideelle organisasjoner
  • Internettadressedam.no

262 624 177,-

Tildelt fra Stiftelsen Dam

63 265 877,-

Statsbudsjettet

199 358 300,-

Spillemidler

262 624 177,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

1 291 547 001,-

Totalt søkt

262 624 177,-

Totalt tildelt

20%

151

Søkere

93

Tilskuddsmottakere

61%

2 022

Søknader

736

Tildelinger

36%

6

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp