Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Stiftelsen Dam er viderefordeler av statlig tilskudd.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformStiftelse
  • Sektorkode7000 Ideelle organisasjoner
  • Internettadressedam.no

240 961 675,-

Tildelt fra Stiftelsen Dam

63 265 877,-

Statsbudsjettet

177 695 798,-

Spillemidler

240 961 675,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

803 042 001,-

Totalt søkt

240 961 675,-

Totalt tildelt

30%

145

Søkere

93

Tilskuddsmottakere

64%

1 820

Søknader

734

Tildelinger

40%

6

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp