Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Stiftelsen Dam er

.

Internettadresse

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Stiftelse

Sektorkode

7000 Ideelle organisasjoner

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

1 474 560 000 kr

Tildelt

302 738 000 kr

Innvilget

20,5 %

Søkere

149

Mottakere

88

Søknader

2 188

Tildelinger

811

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

0,-

Statsbudsjettet

302 738 000,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

302 738 000,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?