Gå til hovedinnhold

Helse

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Stiftelsen Dam

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til helse- og rehabiliteringsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å støtte helsefrivilligheten med tiltak for målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Les mer på programsidene på Dam.no

Hvem kan motta tilskudd

Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon).

Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan kun søke om prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om:  

Prosjekter med helseformål 

Minimum 40.000 og maksimalt 400.000 kroner.  

Prosjekter med varighet inntil 24 måneder. Prosjektet må ha oppstartsdato tidligst to måneder og senest seks måneder etter at søknaden er sendt inn.  

«Prosjekter med helseformål» omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid. Det kan også søkes om utviklingsarbeid, slik som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling.


Andre tildelingskriterier

Dette kan det ikke søkes om: 

 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet. 
 • Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet (for eksempel en sommerleir) gjentas årlig. Slike prosjekter kan kun søkes som ettårig. 
 • Ordinært organisasjonsarbeid (for eksempel ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner).
 • Utbygging, tilrettelegging og utstyr som ikke er direkte relatert til aktivitet i et prosjekt.
 • Offentlige og private tjenester uten et klart samarbeid med søkerorganisasjonen.
 • Behandlingsreiser til utlandet.
 • Prosjekter delt på flere søknader (hver søknad må beskrive et selvstendig prosjekt).
 • Identiske prosjekter (søknader som er identiske med søknader som er behandlet tidligere blir avslått).

Rapporteringskrav

Alle prosjekter som har mottatt støtte må levere regnskap og sluttrapport. Prosjekter med totalbudsjett over 300.000 kroner må levere revisjon etter Stiftelsen Dam sin mal. 

Hvordan søke

Søknad sendes inn på Damnett.no. Les mer på nettsidene oppført under.

Det første du må gjøre for å kunne søke er å opprette kontakt med en godkjent søkerorganisasjon. Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig. Så ta kontakt i god tid!

Tildelinger

Alle tildelinger for 2023 er ikke publisert.

Tildelt i 2023

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

 • NORGES RØDE KORS3,99 mill. kr
 • Barnas dag – Oslo Røde Kors

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Fortellerglede

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Gatemegling - få frivilligheten styrket tilbake

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr
  og 31 til

  Aktivitet av og for ungdom i Skjold IL - "Hos Oss"

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Aktiv på dagtid

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet for svaksynte og blinde

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr
  og 20 til

  Måltidsglede for personer med demens på institusjon

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Sammen skaper vi inkluderende lokalsamfunn

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Sosiale treff med fokus på brannsikkerhet for hjemmeboende eldre – Møre&Romsdal

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr
  og 12 til

  Demenskoret Alta

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Gåfotball for personer med demens i Tønsberg

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Gudbrandsdal Demenskor

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr
  og 10 til

  Flerspråklig nettside om hørsel

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Hørselshelse på sykehjem - kartlegging

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Verdig liv på sykehjemmet for hørselshemmede

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr
  og 12 til

  Alle drømmer er like: Synliggjøring av idrettens mangfold

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Milla Says- Styrke læring og bruk av ASK: alternativ/supplerende kommunikasjon

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Utvikling av ressurser for å forstå hverdagen gjennom inkluderende forskning

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr
  og 7 til

  Finn ditt spor - dokumentasjon og formidling av erfaringer til ungdom

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  RebootCamp 2.0

  Søkt:390 000 kr
  Tildelt:390 000 kr

  Fast i fisken- om ernæring og matglede

  Søkt:365 000 kr
  Tildelt:365 000 kr
  og 4 til

  Hverdagsgledeappen

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  KIPS - Kurs i Praktisk Stresshåndtering

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Utsatt-Innsatt i fengsel

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr
  og 12 til
 • NORGES DØVEFORBUND1,35 mill. kr
 • Karriereveiledning på tegnspråk

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Kvinnehelsepodden - på tegnspråk

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Inkluderende arbeidsliv for døve og tegnspråklige på Nidaros Pilegrimsgård

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr
  og 10 til
 • MENTAL HELSE1,26 mill. kr
 • Naturlige hverdager

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Krisepakke - Ullevålmodellen for pasienter i krise

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:400 000 kr

  Aktiv behandling med hest

  Søkt:266 000 kr
  Tildelt:266 000 kr
  og 9 til