Gå til hovedinnhold

Helse

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Stiftelsen Dam

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til helse- og rehabiliteringsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å støtte helsefrivilligheten med tiltak for målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Les mer på programsidene på Dam.no

Hvem kan motta tilskudd

Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon).

Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan kun søke om prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om:  

Prosjekter med helseformål 

Minimum 40.000 og maksimalt 400.000 kroner.  

Prosjekter med varighet inntil 24 måneder. Prosjektet må ha oppstartsdato tidligst to måneder og senest seks måneder etter at søknaden er sendt inn.  

«Prosjekter med helseformål» omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid. Det kan også søkes om utviklingsarbeid, slik som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling.


Andre tildelingskriterier

Dette kan det ikke søkes om: 

  • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet. 
  • Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet (for eksempel en sommerleir) gjentas årlig. Slike prosjekter kan kun søkes som ettårig. 
  • Ordinært organisasjonsarbeid (for eksempel ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner).
  • Utbygging, tilrettelegging og utstyr som ikke er direkte relatert til aktivitet i et prosjekt.
  • Offentlige og private tjenester uten et klart samarbeid med søkerorganisasjonen.
  • Behandlingsreiser til utlandet.
  • Prosjekter delt på flere søknader (hver søknad må beskrive et selvstendig prosjekt).
  • Identiske prosjekter (søknader som er identiske med søknader som er behandlet tidligere blir avslått).

Rapporteringskrav

Alle prosjekter som har mottatt støtte må levere regnskap og sluttrapport. Prosjekter med totalbudsjett over 300.000 kroner må levere revisjon etter Stiftelsen Dam sin mal. 

Hvordan søke

Søknad sendes inn på Damnett.no. Les mer på nettsidene oppført under.

Det første du må gjøre for å kunne søke er å opprette kontakt med en godkjent søkerorganisasjon. Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig. Så ta kontakt i god tid!

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

220 922 000 kr

Tildelt

75 830 000 kr

Innvilget

34,3 %

Søkere

119

Mottakere

73

Søknader

684

Tildelinger

225
75 830 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?