Gå til hovedinnhold

Kulturstøtta

Kulturstøtta er en prosjektstøtteordning som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. Sentralleddet i organisasjonen kan søke om mellom 25 000 og 300 000 kroner i støtte til sine prosjekter.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med denne støtteordningen er å:

  • Styrke og stimulere nye kulturaktiviteter av, med og blant barn og unge i regi av landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner.
  • Bidra til økt kulturfaglig kompetanse blant ledere og medlemmer i organisasjon

Hvem kan motta tilskudd

Landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner kan få støtte.

For å regnes som landsdekkende i støtteordningen, må organisasjonen ha region-/lokallag eller tellende medlemmer med bostedsadresse i minst fem fylker (fylkesinndelingen før 2018). 

For å regnes som demokratisk i støtteordningen, må alle organisasjonens medlemmer fra og med 15 år ha fullverdige demokratiske rettigheter. Dette innebærer stemmerett, lik møte- tale- og forslagsrett, samt rett til å la seg velge som representant.

For å regnes som en barne- og ungdomsorganisasjon må et flertall av organisasjonens medlemmer være under 26 år.

Hva kan tilskuddet brukes til

Kulturprosjekt er definert som prosjekt innen musikk, dans, drama, litteratur, kunst, film, kulturminner, digital kultur og spill, samt en kombinasjon av slike uttrykk. Andre kulturuttrykk vil også vurderes.

Prosjektet må være et definert tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift.

Andre tildelingskriterier

Prosjektene blir først og fremst prioritert ut fra sitt kulturfaglige innhold og søknadens kvalitet. Videre vil prosjektene ved behov prioriteres etter følgende prinsipper:

  • Prosjekter som har overføringsverdi til medlemmer i egen organisasjon eller andre organisasjoner.
  • Prosjekter som legger vekt på barn og unges innflytelse i kulturarbeidet.

Du finner tildelingskriteriene ved å følge denne lenken: https://www.lnu.no/stotteordninger/kulturstotta/#ac1

Rapporteringskrav

Rapportering skjer ved at man logger seg inn i LNU sin søknadsportal med denne adressen: https://stotteordninger.no/lnu

Her vil du fylle inn et rapportskjema, inkludert et prosjektregnskap.

Hvordan søke

Alle søknader sendes inn via LNU sin elektroniske søknadsportal, som du finner ved å følge denne lenken: https://stotteordninger.no/lnu

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

4 730 138 kr

Tildelt

4 600 590 kr

Innvilget

97,3 %

Søkere

17

Mottakere

17

Søknader

22

Tildelinger

22
4 600 590 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?