Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 315, post 82

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet er en kompensasjon for betalt merverdiavgift knyttet til tilskuddsberettigete anleggselementer

Hvordan søke

Søknad om kompensasjon leveres elektronisk via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider. Nærmere informasjon vil framgå av søknadsskjemaet.


Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

361 561 482 kr

Tildelt

361 561 482 kr

Innvilget

100 %
361 561 482 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

407

Mottakere

407

Søknader

568

Tildelinger

568

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?