Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er statens forvaltningsorgan på lotteri- og stiftelsesområdet og frivillighetsområdet. Samfunnsoppdraget er å sikre ansvarlege pengespel, ei sterk frivilligheit og trygge stiftelsar.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementKultur- og likestillingsdepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadresselottstift.no

3 716 627 180,-

Tildelt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

2 784 939 749,-

Statsbudsjettet

834 223 407,-

Spillemidler

97 464 024,-

Statsbudsjettet og spillemidler

472 662 457,-

Prosjektmidler

3 019 862 592,-

Driftsmidler

224 102 131,-

Drifts- og prosjektmidler

3 601 586 141,-

Totalt søkt

3 716 627 180,-

Totalt tildelt

100%

25 070

Søkere

24 801

Tilskuddsmottakere

98%

35 673

Søknader

34 304

Tildelinger

96%

8

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp