Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er statens forvaltningsorgan på lotteri- og stiftelsesområdet og frivillighetsområdet. Samfunnsoppdraget er å sikre ansvarlege pengespel, ei sterk frivilligheit og trygge stiftelsar.

Internettadresse

Overordnet departement

Kultur- og likestillingsdepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

3 751 132 930 kr

Tildelt

4 347 664 166 kr

Innvilget

116 %

Søkere

27 292

Mottakere

26 457

Søknader

41 344

Tildelinger

39 323

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

3 274 786 244,-

Statsbudsjettet

972 877 922,-

Spillemidler

100 000 000,-

Statsbudsjettet og spillemidler

Tildeling type tilskudd

461 561 482,-

Prosjektmidler

3 882 122 684,-

Driftsmidler

3 980 000,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?