Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal  kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til  merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Hvem kan motta tilskudd

Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret. I tillegg til å være i målgruppen stiller forskriften en rekke krav som må være oppfylt for å kunne motta kompensasjon. Se Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside for mer informasjon om krav til søknad.

Hva kan tilskuddet brukes til

Merverdiavgiftskompensasjonen skal brukes i den delen av virksomheten som har vært grunnlag for tildelingen av kompensasjonen.

Hvordan søke

Søknad med pliktige vedlegg skal leveres elektronisk via nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknadsfrist er 1. september hvert år.

Dersom organisasjonen er tilknyttet et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinnes Sanitetsforening), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Husk at sentralledd har egne søknadsfrister som er tidligere enn 1. september.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet.