Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjonar

Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjonar

Formålet med ordninga er å fremja frivillig aktivitet. Ordninga skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 315, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet. Ordninga skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har til  meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. 

Hvem kan motta tilskudd

Målgruppe for ordninga er frivillige organisasjonar som er registrerte i Frivilligregisteret. I tillegg til å vere i målgruppa stiller forskrifta ei rekke krav som må vera oppfylt for å kunne få momskompensasjon. Sjå Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside for meir informasjon om krav til søknad. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Momskompensasjonen skal brukast i den delen av verksemda som har vore grunnlag for tildelinga av kompensasjonen. 

Hvordan søke

Søknad med pliktige vedlegg skal leverast elektronisk via nettsida til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknadsfristen er 2. september 2024.

Dersom organisasjonen er knytt til eit sentralledd anten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (til dømes Norges idrettsforbund, Noregs Røde Kors, Norske Kvinnes Sanitetsforening), så skal søknaden sendast via sentralleddet. Hugs at sentralledd har eigne søknadsfristar som er tidlegare enn 1. september. 

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

2 571 957 664 kr

Tildelt

2 450 807 991 kr

Innvilget

95,3 %

Søkere

23 783

Mottakere

23 079

Søknader

23 812

Tildelinger

23 079
2 450 807 991 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?