Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskot til frivilligsentralar

Tilskot til frivilligsentralar

I november 2022 kan kommunar søke om nye midlar på vegne av frivilligsentralar i sin kommune.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 315, post 60

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskotet skal gå til drift av frivilligsentralar, og formålet med ordninga er å bidra til å skape gode og stabile rammevilkår for frivilligsentralane. Frivilligsentralane skal stimulere til frivillig innsats, vere opne møteplassar for befolkninga og vere eit bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Hvem kan motta tilskudd

Kommunar sender inn søknad for sentralar i sin kommune og skal stadfeste i søknaden at sentralane oppfyller krava. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskotet skal gå til frivilligsentralar.

Andre tildelingskriterier

Sjå lottstift.no og forskrift for detaljar.

Rapporteringskrav

Kommunane rapporterer i søknaden for neste års tildeling.

Tildelinger

Tildelt i 2023

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

 • STAVANGER KOMMUNE3,39 mill. kr
 • EIGANES OG VÅLAND FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  HILLEVÅG FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  TASTA FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr
  og 5 til
 • GJØVIK KOMMUNE2,12 mill. kr
 • GJØVIK FRIVILLIGSENTRAL AVD SENTRUM

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  GJØVIK FRIVILLIGSENTRAL AVD BIRI

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  GJØVIK FRIVILLIGSENTRAL AVD SØRBYEN

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr
  og 2 til
 • ÅLESUND KOMMUNE2,12 mill. kr
 • SANDØY FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  ÅLESUND FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  HARAM FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr
  og 2 til
 • DRAMMEN KOMMUNE2,12 mill. kr
 • KONNERUD FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  MJØNDALEN FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  DANVIK-FJELL FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr
  og 2 til

  FREDRIKSTAD VEST FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  FREDRIKSTAD NORD FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  FREDRIKSTAD SENTRUM FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr
  og 1 til
 • SOGNDAL KOMMUNE1,27 mill. kr
 • BALESTRAND FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  LEIKANGER FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  SOGNDAL FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr
 • MOLDE KOMMUNE1,27 mill. kr
 • MOLDE FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  MIDSUND FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  NESSET FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  PRESTHUS FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  JEKKEN FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  STRINDA FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr
 • SUNNFJORD KOMMUNE1,27 mill. kr
 • FØRDE FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  NAUSTDAL FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  GAULAR FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr
 • HOLMESTRAND KOMMUNE1,27 mill. kr
 • SANDE FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  HOF FRIVILLIGSENTRAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr

  HOLMESTRAND FRIVILLIGSENTAL

  Søkt:0,00 kr
  Tildelt:423 752 kr