Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til humanitære tiltak i 2023 rettet mot EØS borgere som kommer til Norge for å tigge

Tilskudd til humanitære tiltak i 2023 rettet mot EØS borgere som kommer til Norge for å tigge

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre humanitære forhold for EØS-borgere som kommer til Norge uten egne midler og uten rett til offentlige ytelser.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen for ordningen er EØS-borgere som kommer til Norge uten egne midler og uten rett til offentlige ytelser, og som ofte er i landet primært for å tigge.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Berørte kommuner og fylkeskommuner kan søke. I enkelte tilfeller kan også̊ fortjenestebaserte virksomheter motta tilskudd. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan gis tilskudd til helt eller delvis finansiering av ulike tiltak/prosjekter som er til hjelp for enkeltpersoner som er i målgruppen. Tiltakene skal ikke fremme tigging.

  • Overnattings- og sanitære tilbud
  • Matutdeling
  • Rådgivningstiltak 

Tiltakene må tilrettelegges for både kvinner og menn.

Andre tildelingskriterier

  • Tiltak i regi av humanitære organisasjoner som iverksettes i de byer og kommuner der det er flest tilreisende tiggere.
  • Tiltak med lave administrasjonsutgifter, og som baserer seg på bruk av frivillige.

Rapporteringskrav

Alle som mottar tilskudd til humanitære tiltak, skal levere revidert regnskap og rapport for aktiviteten for hvert kalenderår innen 31. mars det påfølgende år.

Hvordan søke

Søknadsskjema og regelverk for ordningen er tilgjengelig under relatert innhold på nav.no: 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/tilskudd-til-humanitaere-tiltak-i-2020