Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Sivilt samfunn

Sivilt samfunn

Ordningen dekker støtte til tiltak som skal styrke sivilt samfunn i utviklingsland og deres evne og kapasitet til å fremme utvikling i eget land.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Utenriksdepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 170, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Jfr bærekraftsmål 17 - Styrke gjennomføringsmidlene og globalt partnerskap for bærekraftlig utvikling. Herunder; Sivilt samfunn i utviklingsland får bedre evne og kapasitet til å fremme utdanning, helse, menneskerettigheter, demokrati, likestilling, mljø, klima, landbruk, matsikkerhet, sårbare grupper og inkluderende vekst.

Hva kan tilskuddet brukes til

Både norske og internasjonale organisasjoner kan få tilskudd fra Norad til ulike geografiske og tematiske innsatser. I noen tilfeller gir også Norad tilskudd direkte til lokale organisasjoner i utviklingsland. Det er også egne utlysninger for enkelte tematiske satsinger, slik det fremgår på denne nettsiden.

https://www.norad.no/tilskudd/sok-stotte/sivilt-samfunnfrivillige-organisasjoner/

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

2 151 668 124 kr

Tildelt

2 151 668 124 kr

Innvilget

100 %

Søkere

59

Mottakere

59

Søknader

60

Tildelinger

60
2 151 668 124 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?