Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordningen for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig

Tilskuddsordningen for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig

Formålet med å gi tilskudd til historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig er å bidra til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Forsvaret

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 1720, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige tilfeller til andre aktører.

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige tilfeller til andre aktører.

Hva kan tilskuddet brukes til

Historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig som bidrar til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig.

Andre tildelingskriterier

Det tildeles ikke tilskudd til: a. akademisk forskning, b. forfatterstipend og c. museumsdrift, oppføring og rehabilitering av bygninger, samt drift og vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell.

Rapporteringskrav

En rapport skal være sendt senest ett år etter tildelingen, med mindre annet er fastsatt i tildelingsvedtaket slik det fremgår av tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

En søknad om tilskudd skal være sendt senest 1. mars eller 1. september i tildelingsåret. Forsvaret kan i særlige tilfeller behandle en søknad som sendes inn etter fristen.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

13 942 639 kr

Tildelt

2 723 500 kr

Innvilget

19,5 %

Søkere

44

Mottakere

35

Søknader

54

Tildelinger

43
1 330 000 kr

Tildelt andre

1 393 500 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?