Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordningen for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig

Tilskuddsordningen for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig

Formålet med å gi tilskudd til historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig er å bidra til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige tilfeller til andre aktører.

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige tilfeller til andre aktører.

Hva kan tilskuddet brukes til

Historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig som bidrar til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig.

Andre tildelingskriterier

Det tildeles ikke tilskudd til: a. akademisk forskning, b. forfatterstipend og c. museumsdrift, oppføring og rehabilitering av bygninger, samt drift og vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell.

Rapporteringskrav

En rapport skal være sendt senest ett år etter tildelingen, med mindre annet er fastsatt i tildelingsvedtaket slik det fremgår av tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

En søknad om tilskudd skal være sendt senest 1. mars eller 1. september i tildelingsåret. Forsvaret kan i særlige tilfeller behandle en søknad som sendes inn etter fristen.