Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordningen for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig

Tilskuddsordningen for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig

Formålet med å gi tilskudd til historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig er å bidra til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Forsvaret

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 1720, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige tilfeller til andre aktører.

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige tilfeller til andre aktører.

Hva kan tilskuddet brukes til

Historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig som bidrar til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig.

Andre tildelingskriterier

Det tildeles ikke tilskudd til: a. akademisk forskning, b. forfatterstipend og c. museumsdrift, oppføring og rehabilitering av bygninger, samt drift og vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell.

Rapporteringskrav

En rapport skal være sendt senest ett år etter tildelingen, med mindre annet er fastsatt i tildelingsvedtaket slik det fremgår av tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

En søknad om tilskudd skal være sendt senest 1. mars eller 1. september i tildelingsåret. Forsvaret kan i særlige tilfeller behandle en søknad som sendes inn etter fristen.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2023 er ikke publisert.

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år.

Tildelt i 2023

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

 • JØRN BUE OLSEN150 000 kr
 • Tidsvitner fra Sørøya under krigen

  Søkt:200 000 kr
  Tildelt:100 000 kr

  Sluttføring av arbeidet med - Tidsvitne-video- dokumentar med historier fra 2. verdenskrig i Larviksområdet

  Søkt:130 000 kr
  Tildelt:50 000 kr

  Utstilling "Lenken"

  Søkt:88 000 kr
  Tildelt:50 000 kr

  Historisk verksted

  Søkt:115 000 kr
  Tildelt:30 000 kr

  "Med historien i lommen"

  Søkt:116 750 kr
  Tildelt:30 000 kr
  og 2 til
 • NETRON AS100 000 kr
 • "Polar Bear"

  Søkt:1,05 mill. kr
  Tildelt:100 000 kr
 • PQX MEDIA AS100 000 kr
 • "Kampen ved Fossum bru"

  Søkt:212 875 kr
  Tildelt:50 000 kr

  "De sterke kvinnene på Sørøya"

  Søkt:266 000 kr
  Tildelt:50 000 kr

  Furubotnarkivene - et heldigitalt krig- og etterkrigsmuseum (furubotnarkivene.no)

  Søkt:300 000 kr
  Tildelt:100 000 kr

  Kunnskapsprosjektet

  Søkt:90 400 kr
  Tildelt:90 000 kr

  Den organiserte motstandsbevegelsen i Norge fra 1940 til 1945

  Søkt:150 000 kr
  Tildelt:80 000 kr

  Bevaring av MOR-RO hytta

  Søkt:75 000 kr
  Tildelt:75 000 kr

  Polentur med aktive fredsreiser

  Søkt:60 000 kr
  Tildelt:60 000 kr

  "Kua har grønne strømper" En film om sprengningen av Laksa anlegget i Son i 1944

  Søkt:253 000 kr
  Tildelt:50 000 kr