Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Frifond teater

Frifond teater

Frifond teater støtter teaterprosjekter for og med barn og unge. Dere kan få opptil 40.000 kroner for å gjennomføre en forestilling, laiv eller festival, eller 10.000 hvis dere vil sette opp et kurs.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå i hele landet.

Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag.

Hvem kan motta tilskudd

Gruppene som støttes må:

  • Bestå av minst tre personer
  • Minst en tredjedel av gruppa må være under 26 år
  • Arbeide etter demokratiske prinsipper

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet kan brukes til det som er nødvendig for å gjennomføre det omsøkte teaterprosjektet, med avgrensninger oppgitt i støtteordningens retningslinjer.

Andre tildelingskriterier

Retningslinjene finner du ved å følge denne linken: https://www.frifond.no/retningslinjer/retningslinjer-teater/

Rapporteringskrav

Man leverer rapport ved å fylle enn et skjema man finner i støtteordningens søknadsportal. Søknadsportalen finnes på denne lenken: https://stotteordninger.no/frifond

I rapporten skal du beskrive hvordan prosjektet har gått, levere fullstendig prosjektregnskap og legge ved alle prosjektets regnskapsbilag.

Hvordan søke

Søknaden leveres elektronisk i en søknadsportal. Søknadsportalen finnes på denne lenken: https://stotteordninger.no/frifond

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

6 963 975 kr

Tildelt

4 168 417 kr

Innvilget

59,9 %

Søkere

186

Mottakere

102

Søknader

201

Tildelinger

117
4 168 417 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?