Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Driftstilskudd til frivillige organisasjoner for scenisk amatørvirksomhet

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner for scenisk amatørvirksomhet

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt amatøraktivitet innen sceniske uttrykksformer.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Mål: Økt amatøraktivitet innen sceniske uttrykksformer.

Målgruppe: Nasjonale og regionale frivillige organisasjoner som har sceniske uttrykksformer med amatører som hovedformål. Regionale organisasjoner skal bidra til aktivitet av nasjonal karakter (aktivitet med et nedslagsfelt i minimum tre fylker og med betydelig geografisk spredning). Nettaktører skal være en nasjonal ressurs, uten medlemskap eller abonnement. 

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjonen må være registrert i  Frivillighetsregisteret.

Se retningslinjer her 

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes tilskudd til organisasjonens daglige drift og driftsutgifter knyttet til aktiviteter/prosjekter/tiltak. 

Se retningslinjer her  

Andre tildelingskriterier

Se retningslinjene her

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottaker skal levere årsrapport og årsregnskap for året tilskuddet er gitt for, innen 15. august påfølgende år.

Se vilkår for tilskuddsmottakere ved tildeling her 

Hvordan søke

Søknad leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsskjema og sendes inn, sammen med vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til en hver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet.

Søknadsskjemaet åpner ca. en måned før søknadsfrist. Les retningslinjene på ordningssiden nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

57 528 824 kr

Tildelt

21 279 076 kr

Innvilget

37,0 %

Søkere

18

Mottakere

12

Søknader

19

Tildelinger

13
21 279 076 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?