Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Hastebehandling av tilskudd til øvingsutstyr

Hastebehandling av tilskudd til øvingsutstyr

I noen tilfeller er det behov for å raskt erstatte eller supplere utstyr i et øvingsrom. For at aktiviteten ikke skal stoppe opp i påvente av svar på søknad, har Kulturrom løpende behandling av enkle søknader med standardsatser.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturrom

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Kulturroms formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvings- og prøvelokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet.

Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Tilskuddene skal gå til langsiktige og helhetlig investeringer i utstyr og lokaler som kommer det frie, profesjonelle kulturfeltet og frivillig kulturliv til gode.

Hvem kan motta tilskudd

Vi gir tilskudd til fellesskap innen musikk, dans og teater, som trenger øvingsutstyr. Både dere som drifter øvingsrom og dere som øver i et øvingsrom kan søke. 

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans.

Vi kan blant annet gi tilskudd til

 • øvingsfelleskap
 • spelemannslag
 • storband, orkestre og ensembler
 • kor og korps
 • revy- og teatergrupper
 • ungdomshus
 • kulturhus
 • klubber, lag og foreninger

Vi gir ikke tilskudd til:

 • enkeltstående band, kompanier eller utøvere
 • korps som kan søke tilskudd fra Instrumentfondet
 • enkeltpersonforetak 
 • utvikling av enkeltpersoners private eiendom og næringsvirksomhet 
 • øvingsrom i bygg regulert til boligformål 
 • Tiltak som er definert under et annet offentlig ansvarsområde. For eksempel være undervisningslokaler som kun brukes til skole eller kulturskole. 

Les mer under hastebehandling på Kulturrom sine nettsider  

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal benyttes til innkjøp av utstyret det er bevilget tilskudd til og dokumenteres med spesifisert kvittering. 

Andre tildelingskriterier

Tilskuddsområdet har løpende søknadsfrist og behandlingstiden er to til seks uker. Hvis dere får hastebehandlet søknaden må dere rapportere til oss innen 30 dager. 

For å søke om hastebehandlet tilskudd til øvingsutstyr, må dere oppfylle visse krav: 

 • Dere må synliggjøre at dere øver hele året og at dere trenger tilskudd fort.
 • Dere må kunne vise til et reelt behov for å erstatte utstyret deres, for at aktiviteten deres ikke skal stoppe opp.
 • Dere må vise at dere allerede er et etablert fellesskap av utøvere, ved å synliggjøre hva dere har gjort, og hva dere gjør i søknaden.  

Rapporteringskrav

Hvis dere får hastebehandlet søknaden må dere rapportere til oss innen 30 dager. Det er vil ikke være mulig å rapportere for annet utstyr enn det som er oppgitt i vedtaket. 

Hvordan søke

Søknaden skal leveres via Kulturroms elektroniske søknadsportal.

Få gode tips her: https://www.kulturrom.no/hvordan-soke/  

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

15 000 kr

Tildelt

30 000 kr

Innvilget

200 %

Søkere

5

Mottakere

3

Søknader

5

Tildelinger

3
30 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?