Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til humanitære tiltak i 2022 rettet mot EØS borgere som kommer til Norge for å tigge

Tilskudd til humanitære tiltak i 2022 rettet mot EØS borgere som kommer til Norge for å tigge

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre humanitære forhold for EØS-borgere som kommer til Norge uten egne midler og uten rett til offentlige ytelser.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Arbeids- og velferdsetaten

Søknadsfrist (2022)

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 621, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen for ordningen er EØS-borgere som kommer til Norge uten egne midler og uten rett til offentlige ytelser, og som ofte er i landet primært for å tigge.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Berørte kommuner og fylkeskommuner kan søke. I enkelte tilfeller kan også̊ fortjenestebaserte virksomheter motta tilskudd. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan gis tilskudd til helt eller delvis finansiering av ulike tiltak/prosjekter som er til hjelp for enkeltpersoner som er i målgruppen. Tiltakene skal ikke fremme tigging.

  • Overnattings- og sanitære tilbud
  • Matutdeling
  • Rådgivningstiltak og mer langsiktige prosjekter

Tiltakene må tilrettelegges for både kvinner og menn.

Andre tildelingskriterier

  • Tiltak i regi av humanitære organisasjoner som iverksettes i de byer og kommuner der det er flest tilreisende tiggere.
  • Tiltak med lave administrasjonsutgifter, og som baserer seg på bruk av frivillige.

Rapporteringskrav

Alle som mottar tilskudd til humanitære tiltak, skal levere revidert regnskap og rapport for aktiviteten for hvert kalenderår innen 31. mars det påfølgende år.

Hvordan søke

Søknadsskjema og regelverk for ordningen er tilgjengelig under relatert innhold på nav.no: 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/tilskudd-til-humanitaere-tiltak-i-2020

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

29 566 373 kr

Tildelt

20 098 000 kr

Innvilget

68,0 %

Søkere

13

Mottakere

12

Søknader

17

Tildelinger

16
20 098 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?