Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til humanitære tiltak i 2022 rettet mot EØS borgere som kommer til Norge for å tigge

Tilskudd til humanitære tiltak i 2022 rettet mot EØS borgere som kommer til Norge for å tigge

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre humanitære forhold for EØS-borgere som kommer til Norge uten egne midler og uten rett til offentlige ytelser.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Arbeids- og velferdsetaten

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 621, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen for ordningen er EØS-borgere som kommer til Norge uten egne midler og uten rett til offentlige ytelser, og som ofte er i landet primært for å tigge.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Berørte kommuner og fylkeskommuner kan søke. I enkelte tilfeller kan også̊ fortjenestebaserte virksomheter motta tilskudd. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan gis tilskudd til helt eller delvis finansiering av ulike tiltak/prosjekter som er til hjelp for enkeltpersoner som er i målgruppen. Tiltakene skal ikke fremme tigging.

 • Overnattings- og sanitære tilbud
 • Matutdeling
 • Rådgivningstiltak og mer langsiktige prosjekter

Tiltakene må tilrettelegges for både kvinner og menn.

Andre tildelingskriterier

 • Tiltak i regi av humanitære organisasjoner som iverksettes i de byer og kommuner der det er flest tilreisende tiggere.
 • Tiltak med lave administrasjonsutgifter, og som baserer seg på bruk av frivillige.

Rapporteringskrav

Alle som mottar tilskudd til humanitære tiltak, skal levere revidert regnskap og rapport for aktiviteten for hvert kalenderår innen 31. mars det påfølgende år.

Hvordan søke

Søknadsskjema og regelverk for ordningen er tilgjengelig under relatert innhold på nav.no: 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/tilskudd-til-humanitaere-tiltak-i-2020

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år.

Tildelt i 2023

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

Akuttovernatting for tilreisende EØS - borgere

Søkt:5,00 mill. kr
Tildelt:3,80 mill. kr

Humanitære tiltak for EØS-borgere, avdeling Haugesund

Søkt:2,00 mill. kr
Tildelt:1,70 mill. kr

Akuttovernatting for fattige tilreisende EØS-borgere i Drammen

Søkt:1,35 mill. kr
Tildelt:1,35 mill. kr
og 2 til
 • OSLO RØDE KORS3,80 mill. kr
 • Røde Kors akuttovernatting for tilreisende EØS-borgere

  Søkt:4,20 mill. kr
  Tildelt:3,80 mill. kr
 • FRELSESARMEEN3,00 mill. kr
 • Migrasjonsenteret Oslo

  Søkt:3,50 mill. kr
  Tildelt:3,00 mill. kr

  Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS

  Søkt:800 000 kr
  Tildelt:700 000 kr

  Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo

  Søkt:830 000 kr
  Tildelt:700 000 kr

  Humanitære tiltak rettet mot tilreisende EØS-borgere i Kristiansand

  Søkt:1,06 mill. kr
  Tildelt:550 000 kr

  Prosjektet: 320

  Søkt:530 000 kr
  Tildelt:360 000 kr
 • CARITAS NORGE330 000 kr
 • Støtte for utsatte EØS-borgere

  Søkt:943 149 kr
  Tildelt:330 000 kr

  Humanitære tiltak rettet mot tilreisende EØS-borgere i Kristiansand

  Søkt:317 000 kr
  Tildelt:317 000 kr

  Humanitært arbeid fattige tilresiende fra Europa

  Søkt:620 000 kr
  Tildelt:300 000 kr