Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Oppstarts- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom

Oppstarts- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom

Alle idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) kan søke om oppstart- eller utviklingsstøtte for å starte opp eller videreutvikle allidrett.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norges idrettsforbund

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til idrettsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Å få flere idrettslag til å starte opp eller videreutvikle allidrett for barn, allidrett for ungdom og allidrett for parautøvere. Målgruppen er barn og unge fra 6-19 år. 

Hvem kan motta tilskudd

Alle idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund som ønsker å starte opp eller som driver allidrett for barn, ungdom og/eller parautøvere 6-19 år. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Å drifte allidretten i idrettslaget. 

Andre tildelingskriterier

Allidretten må tilby barn og ungdom minst tre idretter/aktiviteter i løpet av et år. 

Allidretten må gi et tilbud gjennom minst 20 uker i løpet året.  

Søker må legge ved en årsplan som viser aktivitetene og ukene. 

Rapporteringskrav

Ingen. 

Hvordan søke

Søker må fylle ut et søknadsskjema. Søknaden blir behandlet at idrettskretsen, deretter av NIF. NIF utbetaler midlene til idrettslaget. 

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

799 000 kr

Tildelt

799 000 kr

Innvilget

100 %
799 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

58

Mottakere

58

Søknader

60

Tildelinger

60

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?