Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Kulturdirektoratet

Kulturdirektoratet

Kulturdirektoratet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Internettadresse

Overordnet departement

Kultur- og likestillingsdepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

241 105 907 kr

Tildelt

205 772 427 kr

Innvilget

85,3 %

Søkere

321

Mottakere

247

Søknader

389

Tildelinger

274

Finansieringskilder

187 665 000,-

Statsbudsjettet

18 107 427,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

13 986 900,-

Prosjektmidler

191 785 527,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?