Gå til hovedinnhold

Kulturrom

Kulturrom er en tilskuddsordning for teknisk utstyr og lokaler. Ordningen finansieres av enkeltstående tilskudd fra Kulturdepartementet.

Kulturrom er
.

Om tilskuddsforvalteren

  • OrganisasjonsformForening/lag/innretning
  • Sektorkode7000 Ideelle organisasjoner
  • Internettadressekulturrom.no

19 005 969,-

Tildelt fra Kulturrom

0,-

Statsbudsjettet

19 005 969,-

Spillemidler

19 005 969,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

37 864 243,-

Totalt søkt

19 005 969,-

Totalt tildelt

50%

166

Søkere

166

Tilskuddsmottakere

100%

192

Søknader

192

Tildelinger

100%

4

Tilskuddsordninger

0

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp