Gå til hovedinnhold

Kulturrom

Kulturrom er en tilskuddsordning for teknisk utstyr og lokaler. Ordningen finansieres av enkeltstående tilskudd fra Kulturdepartementet. Kulturrom er

.

Internettadresse

Overordnet departement

-

Organisasjonsform

Forening/lag/innretning

Sektorkode

7000 Ideelle organisasjoner

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

103 569 900 kr

Tildelt

45 865 330 kr

Innvilget

44,3 %

Søkere

432

Mottakere

291

Søknader

509

Tildelinger

352

Tildelt fra enkeltstående tilskudd

Mottaker

Tildelt

Ingen enkeltstående tilskudd

Finansieringskilder

0,-

Statsbudsjettet

45 865 330,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

45 865 330,-

Prosjektmidler

0,-

Driftsmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?