Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Aktivitetsstøtta - Herreløs arv

Aktivitetsstøtta - Herreløs arv

Støtteordningens formål er å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 315, post 75

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med denne støtteordningen er å gi prosjekttilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge, frivillig virksomhet for barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres. Det er et mål å 

  • Øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.  
  • Styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner. 
  • Stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene. 

Hvem kan motta tilskudd

Nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge. Organisasjonene må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne få støtte.

Hva kan tilskuddet brukes til

Nasjonale og regionale tiltak som bidrar til å nå formålet med ordningen kan innvilges støtte. Barn og unge må utgjøre minst 50 % av målgruppen til tiltaket, og målgruppen må delta aktivt i prosjektets aktiviteter. Barn og unge er definert som personer under 26 år.

Andre tildelingskriterier

Søknader som er rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres. Videre prioriteres søknadene etter følgende prinsipper:

  • Søknader som legger vekt på barn og unges innflytelse i arbeidet.
  • Søknader som bidrar til økt mangfold i organisasjonen.

Du finner de fullstendige tildelingskriteriene ved å følge denne lenken: https://www.lnu.no/stotteordninger/aktivitetsstotta/#ac1 

Rapporteringskrav

Rapportering skjer ved at man logger seg inn i LNU sin søknadsportal med denne adressen: https://stotteordninger.no/lnu

Her vil du fylle inn et rapportskjema, inkludert et prosjektregnskap.

Hvordan søke

Alle søknader sendes inn via LNU sin elektroniske søknadsportal, som du finner ved å følge denne lenken: https://stotteordninger.no/lnu

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

11 554 021 kr

Tildelt

11 541 021 kr

Innvilget

99,9 %
11 541 021 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

48

Mottakere

48

Søknader

48

Tildelinger

48

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?