Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Strømstøtteordning for frivillig sektor

Strømstøtteordning for frivillig sektor

Formålet med ordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene i frivillig sektor. Nåværende søknadsrunde gjelder for april, mai og juni. Søknadsfristen er 6.september kl. 13.00.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 315, post 61

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt.

Følgende organisasjoner har rett til å søke:

 • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
 • Virksomheter som ikke er i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret
 • Andre frivillige virksomheter som ikke dekkes under a. og b. kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og hvor det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Frivillig arbeidsinnsats skal forstås som mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden.

Søker må ha organisasjonsnummer.

Hva kan tilskuddet brukes til

 Følgende skal ikke kompenseres:

 • Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune.
 • Økonomisk virksomhet hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.
 • Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket.
 • Strømutgifter til virksomheter som er under konkursbehandling.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2023 er ikke publisert.

Tildelt i 2023

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

 • FRELSESARMEEN2,62 mill. kr
 • Oktober, november og desember 2022

  Søkt:1,61 mill. kr
  Tildelt:1,61 mill. kr

  Januar, februar og mars 2023

  Søkt:811 867 kr
  Tildelt:811 867 kr

  Strømstøtte

  Søkt:185 104 kr
  Tildelt:185 104 kr
  og 1 til

  Oktober, november og desember 2022

  Søkt:1,18 mill. kr
  Tildelt:1,18 mill. kr

  Januar, februar og mars 2023

  Søkt:527 497 kr
  Tildelt:527 497 kr

  Strømstøtte

  Søkt:135 457 kr
  Tildelt:135 457 kr
  og 4 til
 • FRETEX MILJØ AS1,89 mill. kr
 • Oktober, november og desember 2022

  Søkt:1,16 mill. kr
  Tildelt:1,16 mill. kr

  Januar, februar og mars 2023

  Søkt:587 480 kr
  Tildelt:587 480 kr

  Strømstøtte

  Søkt:144 140 kr
  Tildelt:144 140 kr

  Januar, februar og mars 2023

  Søkt:1,11 mill. kr
  Tildelt:1,11 mill. kr

  Oktober, november og desember 2022

  Søkt:728 320 kr
  Tildelt:728 320 kr
 • ÅSANE ARENA AS1,56 mill. kr
 • Oktober, november og desember 2022

  Søkt:945 653 kr
  Tildelt:945 653 kr

  Januar, februar og mars 2023

  Søkt:495 599 kr
  Tildelt:495 599 kr

  Strømstøtte

  Søkt:119 805 kr
  Tildelt:119 805 kr
 • BLÅ KORS NORGE1,56 mill. kr
 • Oktober, november og desember 2022

  Søkt:825 870 kr
  Tildelt:825 870 kr

  Januar, februar og mars 2023

  Søkt:348 157 kr
  Tildelt:348 157 kr

  Juli, august og september 2022

  Søkt:317 065 kr
  Tildelt:317 065 kr
  og 1 til

  Oktober, november og desember 2022

  Søkt:912 214 kr
  Tildelt:912 214 kr

  Januar, februar og mars 2023

  Søkt:439 623 kr
  Tildelt:439 623 kr

  Strømstøtte

  Søkt:94 117 kr
  Tildelt:94 117 kr

  Oktober, november og desember 2022

  Søkt:1,08 mill. kr
  Tildelt:1,08 mill. kr

  Januar, februar og mars 2023

  Søkt:96 281 kr
  Tildelt:96 281 kr

  Strømstøtte

  Søkt:12 937 kr
  Tildelt:12 937 kr

  Oktober, november og desember 2022

  Søkt:845 442 kr
  Tildelt:845 442 kr

  Januar, februar og mars 2023

  Søkt:270 601 kr
  Tildelt:270 601 kr

  Oktober, november og desember 2022

  Søkt:1,08 mill. kr
  Tildelt:1,08 mill. kr