Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Produksjons- og driftsstøtte for kor

Produksjons- og driftsstøtte for kor

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norges Korforbund

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Støtteordningen gjelder alle etablerte kor eller vokalensembler registrert i Norge, og som produserer og framfører kormusikk på et særlig høyt kunstnerisk nivå. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret, noe som innebærer at de har en demokratisk struktur og er medlemsstyrt. Kor eller vokalensembler der sangerne har et ansettelsesforhold eller mottar honorar på et profesjonelt nivå fra eget kor eller ensemble, faller utenfor ordningen.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om støtte til korets kunstneriske produksjon og allmenne formidling, herunder kostnader ved drift og administrasjon. Støtten gis for det påfølgende kalenderår. 

Andre tildelingskriterier

I vurderingen av søknadene skal følgende forhold vurderes:

  • Korets vokale og kunstneriske kvalitet.
  • Korets musikalske profil og målsettinger.
  • Korets utvikling over tid og omfang av aktivitet og konserter.
  • Korets evne til både å initiere og gjennomføre planlagte prosjekter.
  • Omfanget av samarbeidsprosjekter med både profesjonelle og frivillige aktører innen musikk- og kulturfeltet.
  • Kvaliteten ved drift og administrasjon, jf. regnskap for foregående år.
  • Korets totale økonomi, herunder om søker mottar annen statlig støtte.

Tilskuddet fastsettes etter en helhetlig, skjønnsmessig vurdering av utvalget. Tilskuddet gjelder for ett år.

Rapporteringskrav

Syttifem prosent av tilskuddet utbetales omgående etter at søker har sendt inn en skriftlig anmodning, der betingelsene i vedtaket blir akseptert. Det resterende tilskuddet blir utbetalt etter innsendt rapport, som skal sendes Norges Korforbund innen 1. april året etter tilskuddsåret. Det skal benyttes eget rapporteringsskjema som skal være underskrevet av søker. Er det behov for forlenget rapporteringsfrist må dette avklares med Norges Korforbund.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

20 459 374 kr

Tildelt

5 800 000 kr

Innvilget

28,3 %

Søkere

85

Mottakere

53

Søknader

85

Tildelinger

53
5 800 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?