Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet

Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norsk musikkråd

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper. Formålet med Frifond kompetanse og aktivitet er å øke interessen for, og stimulere til, kompetansehevende tiltak, samarbeidsprosjekter og ekstraordinære aktiviteter i regi av musikkorganisasjonenes lokallag.

Frifond kompetanse og aktivitet gir støtte til lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år som vil iverksette kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter eller initiere og gjennomføre større samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, etnisk mangfold, rekruttering og tillitsvalgtsopplæring vil bli prioritert.

Hvem kan motta tilskudd

Tiltak som kan motta tilskudd:

  • Gruppen må bestå av minimum tre medlemmer, arbeide etter demokratisk prinsipper og være åpen og inkluderende
  • Gruppen må arbeide for og med barn og unge
  • Minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år
  • Gruppen må ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Normalt vil kravet til lokaltilknytning være at aktiviteten finner sted i egen kommune, men det kan gjøres unntak fra dette dersom tiltaket kommer lokalmiljøet til gode

Hva kan tilskuddet brukes til

Frifond kompetanse og aktivitet støtter kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter eller initiere og gjennomføre større samarbeidsprosjekter, intergreringsprosjekter, seminarer, kurs og mye mer. 

Andre tildelingskriterier

Aktiviteten det søkes tilskudd til må være gjennomført i løpet av mai 2024.

Tilskuddet fordeles av et administrativt fordelingsutvalg. 

Rapporteringskrav

Aktiviteten må gjennomføres og rapportere på bruk av midlene innen 1. juli 2024.

Hvordan søke

Søknad sendes inn på www.stotteordninger.no

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

7 200 610 kr

Tildelt

4 343 000 kr

Innvilget

60,3 %

Søkere

100

Mottakere

100

Søknader

128

Tildelinger

128
4 343 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?