Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, og gjelder anlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet er en kompensasjon for betalt merverdiavgift knyttet til tilskuddsberettigete anleggselementer

Hvordan søke

Søknad om kompensasjon leveres elektronisk via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider. Nærmere informasjon vil framgå av søknadsskjemaet.


Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet.