Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskot til frivilligsentralar

Tilskot til frivilligsentralar

I november 2022 kan kommunar søke om nye midlar på vegne av frivilligsentralar i sin kommune.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 315, post 60

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskotet skal gå til drift av frivilligsentralar, og formålet med ordninga er å bidra til å skape gode og stabile rammevilkår for frivilligsentralane. Frivilligsentralane skal stimulere til frivillig innsats, vere opne møteplassar for befolkninga og vere eit bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Hvem kan motta tilskudd

Kommunar sender inn søknad for sentralar i sin kommune og skal stadfeste i søknaden at sentralane oppfyller krava. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskotet skal gå til frivilligsentralar.

Andre tildelingskriterier

Sjå lottstift.no og forskrift for detaljar.

Rapporteringskrav

Kommunane rapporterer i søknaden for neste års tildeling.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

Ikke oppgitt

Tildelt

247 703 736 kr

Innvilget

-

Søkere

434

Mottakere

422

Søknader

539

Tildelinger

516
108 970 442 kr

Tildelt andre

138 733 294 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?