Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar frå speleoverskotet til Norsk Tipping

Tilskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar frå speleoverskotet til Norsk Tipping

Av Norsk Tippings speleoverskot skal 18 % fordelast til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Spillemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Ordninga skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgåver som store landsdekkande organisasjonar utfører på områda helsa, sosiale  tenester, krisehjelp og støttearbeid, natur-, miljø- og dyrevern. Den skal i tillegg sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgåver kan førast vidare. 

Hvem kan motta tilskudd

Nokre sentrale vilkår for å kunna delta i ordninga: 

  • Søkar må ha eit fordelingsgrunnlag på minimum 10 millionar kroner. 
  • Søkar må vere førehandsgodkjent etter pengespelforskrifta § 38. 
  • Søkar må vera landsdekkande. Underledd eller avdelingar må ha jamleg regional og lokal aktivitet i minst fire av fem landsdelar. 
  • Minst 50 prosent av søkars totale driftskostnader må vere for nasjonal aktivitet. 

Vilkår elles går fram av §4 i forskrifta. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskotet er i utgangspunktet frie midlar, men kan ikkje nyttast til å kryssubsidiera økonomisk verksemd i strid med reglane i EØS-avtalen om offentleg støtte. 

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

566 144 602 kr

Tildelt

566 144 602 kr

Innvilget

100 %

Søkere

3

Mottakere

3

Søknader

3

Tildelinger

3
566 144 602 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?