Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til de politiske partier, sentrale organisasjoner

Tilskudd til de politiske partier, sentrale organisasjoner

Statlig partistøtte gis til registrerte politiske partier. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved sist foregående valg. Partiene må søke én gang (første år i ny valgperiode) og deretter oppdatere/bekrefte kontaktinformasjon og kontonummer årlig de tre resterende årene i valgperioden.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kommunal- og distriktsdepartementet

Søknadsfrist (2022)

Søknadsfrist utløpt

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 577, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskudd til politiske partier skal bidra til å nå målet om at de registrerte politiske partiene har økonomiske midler til å løse sine kjerneoppgaver. Målgruppe er registrerte politiske partier på nasjonalt nivå.

Hvem kan motta tilskudd

Registrerte politiske partier på nasjonalt nivå. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal sikre partiene et finansielt grunnlag for å løse sine kjerneoppgaver.

Andre tildelingskriterier

Partistøtten ytes som stemmestøtte og grunnstøtte. Stemmestøtte ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd ved siste stortingsvalg. Grunnstøtte ytes som et likt kronebeløp til partier som ved siste stortingsvalg mottok minst 2,5 % av stemmene på landsbasis eller som fikk innvalgt minst én representant i Stortinget. Av den samlede støtte fordeles 9/10 som stemmestøtte og 1/10 som grunnstøtte.

Mer om rammene for partienes finansiering finnes i  partiloven med partilovforskriften  og tilhørende veileder.  

Hvordan søke

Søknad om partistøtte skjer elektronisk via Partiportalen .

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

Ikke oppgitt

Tildelt

363 745 230 kr

Innvilget

-

Søkere

20

Mottakere

20

Søknader

20

Tildelinger

20
363 745 230 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?