Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til de politiske partier, sentrale organisasjoner

Tilskudd til de politiske partier, sentrale organisasjoner

Statlig partistøtte gis til registrerte politiske partier. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved sist foregående valg. Partiene må søke én gang (første år i ny valgperiode) og deretter oppdatere/bekrefte kontaktinformasjon og kontonummer årlig de tre resterende årene i valgperioden.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskudd til politiske partier skal bidra til å nå målet om at de registrerte politiske partiene har økonomiske midler til å løse sine kjerneoppgaver. Målgruppe er registrerte politiske partier på nasjonalt nivå.

Hvem kan motta tilskudd

Registrerte politiske partier på nasjonalt nivå. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal sikre partiene et finansielt grunnlag for å løse sine kjerneoppgaver.

Andre tildelingskriterier

Partistøtten ytes som stemmestøtte og grunnstøtte. Stemmestøtte ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd ved siste stortingsvalg. Grunnstøtte ytes som et likt kronebeløp til partier som ved siste stortingsvalg mottok minst 2,5 % av stemmene på landsbasis eller som fikk innvalgt minst én representant i Stortinget. Av den samlede støtte fordeles 9/10 som stemmestøtte og 1/10 som grunnstøtte.

Mer om rammene for partienes finansiering finnes i  partiloven med partilovforskriften  og tilhørende veileder.  

Hvordan søke

Søknad om partistøtte skjer elektronisk via Partiportalen .

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med Kommunal- og distriktsdepartementet.