Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Målet med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for frivillige og demokratiske landsomfattende organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i samfunnet.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å legge til rette for deltakelse i organisasjonen, og for at organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi et tilbud til egne medlemmer.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og demokratiske nasjonale organisasjoner av og for funksjonshemmede kan søke om tilskudd.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søks om driftstilskudd. Driftstilskuddet skal gå til oppgaver som normalt er en del av den interne og eksterne kjernevirksomheten i organisasjonene, i samsvar med vedtaker, formål og aktivitetsplaner.

Andre tildelingskriterier

Det er fastsett en forskrift for tilskottsordningen som ble gjeldende fra og med tilskuddsåret 2020.

Informasjon om kriterier som ligger til grunn for tildelingen og fastsettelse av tilskuddet finnes i Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjonerRapporteringskrav

Det er ingen særskilt rapportering på denne ordningen da rapportering utgjør en del av selve søknaden. Rapporteringsfrist er dermed det samme som søknadsfristen.

Hvordan søke

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.