Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar.

Om tilskuddsforvalteren

  • Overordnet departementBarne- og familiedepartementet
  • OrganisasjonsformOrganisasjonsledd
  • Sektorkode6100 Statsforvaltningen
  • Internettadressebufdir.no

954 703 097,-

Tildelt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

954 703 097,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

469 469 419,-

Prosjektmidler

431 882 369,-

Driftsmidler

53 351 309,-

Drifts- og prosjektmidler

713 806 157,-

Totalt søkt

954 703 097,-

Totalt tildelt

100%

0

Søkere

0

Tilskuddsmottakere

Loading...

0

Søknader

0

Tildelinger

Loading...

13

Tilskuddsordninger

31

Enkeltstående tilskudd

Tildeling til type frivillig organisasjon

Hovedkategori

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp

Geografisk fordeling av tildelt beløp

Fylke

Tildelt beløp

#0

Tildelt beløp