Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddforvaltere/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar.

Internettadresse

Overordnet departement

Barne- og familiedepartementet

Organisasjonsform

Organisasjonsledd

Sektorkode

6100 Statsforvaltningen

Tildelinger

Tildelt

Omsøkt

2 918 571 318 kr

Tildelt

1 382 848 968 kr

Innvilget

47,4 %

Søkere

2 094

Mottakere

1 286

Søknader

4 488

Tildelinger

1 884

Finansieringskilder

1 382 848 968,-

Statsbudsjettet

0,-

Spillemidler

Tildeling type tilskudd

810 086 165,-

Prosjektmidler

513 175 016,-

Driftsmidler

59 587 787,-

Drifts- og prosjektmidler

Geografisk fordeling

Fylke

Tildelt

Hovedkategori

Tildelt

Felles tilskuddsmottakere

Forvalter

Felles mottakere

Fant du det du lette etter?