Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Målet med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for frivillige og demokratiske landsomfattende organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i samfunnet.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 352, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å legge til rette for deltakelse i organisasjonen, og for at organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi et tilbud til egne medlemmer.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og demokratiske nasjonale organisasjoner av og for funksjonshemmede kan søke om tilskudd.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søks om driftstilskudd. Driftstilskuddet skal gå til oppgaver som normalt er en del av den interne og eksterne kjernevirksomheten i organisasjonene, i samsvar med vedtaker, formål og aktivitetsplaner.

Andre tildelingskriterier

Det er fastsett en forskrift for tilskottsordningen som ble gjeldende fra og med tilskuddsåret 2020.

Informasjon om kriterier som ligger til grunn for tildelingen og fastsettelse av tilskuddet finnes i Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjonerRapporteringskrav

Det er ingen særskilt rapportering på denne ordningen da rapportering utgjør en del av selve søknaden. Rapporteringsfrist er dermed det samme som søknadsfristen.

Hvordan søke

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

38 580 000 kr

Tildelt

245 051 241 kr

Innvilget

635 %
245 051 241 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

146

Mottakere

140

Søknader

146

Tildelinger

140

Mottakere og søkere

Per side:

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?