Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Rekruttering og deltakelse - korps og orkester

Rekruttering og deltakelse - korps og orkester

I 2024 kan dere motta et ekstra tilskudd for å gi flere barn og unge muligheter til å delta i korps og orkester. Midlene kan brukes på for eksempel rekrutteringsaktiviteter, redusere kontingenten, dirigent- og instruksjonskostnader mv

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norsk musikkråd

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å få flere med, øke deltakelse og utvikle musikkaktiviteter, samt skaffe kunnskap om hva som fungerer for å rekruttere bredere.

Ordningen er forbeholdt instrumentalensembler der barn og unge i skolealder deltar (6-19 år), slik som korps, orkester, spelemannslag, storband og trekkspillorkester. 

Det er satt av totalt 6,5 millioner til ordningen og følgende blir prioritert:

  • Tiltak som forsterker eller supplerer igangsatte satsninger
  • Tiltak som forsterker samarbeid om rekruttering
  • Tiltak som handler om å rekruttere fra nye målgrupper


Kriterier for måloppnåelse

Det er ikke krav om å skrive en lang søknad eller rapport, men det gjøres en behovsvurdering, så det er nødvendig med noe informasjon om hva midlene skal brukes til. Det gjør du ved å krysse av på et skjema for hvordan midlene skal brukes.


Hvem kan motta tilskudd

Korps og orkestre som er medlemmer av en nasjonal musikkorganisasjon.

Hva kan tilskuddet brukes til

Midlene kan brukes på for eksempel rekrutteringsaktiviteter, redusere kontingenten, dirigent- og instruksjonskostnader, leie av øvingslokaler, gjennomføre konserter, kurs, seminarer, konkurranser, reise, nødvendig utstyr eller samarbeidsprosjekter.

Rapporteringskrav

Det er ikke krav om særskilt rapportering.

Hvordan søke

Søknad leveres på www.stotteordninger.no

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

26 416 478 kr

Tildelt

6 299 582 kr

Innvilget

23,8 %

Søkere

277

Mottakere

277

Søknader

278

Tildelinger

278
6 299 582 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?