Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - grunnstøtte internasjonalt arbeid

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - grunnstøtte internasjonalt arbeid

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene. Tilskuddsordningene skal stimulere org. til engasjement og medansvar internasjonalt, og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 846, post 79

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningene er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene. Tilskuddsordningene skal stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar nasjonalt og/eller internasjonalt, og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati.

Målgruppen er frivillige landsomfattende organisasjoner som oppfyller kravene fastsatt i forskriften.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige landsomfattende organisasjoner som oppfyller kravene fastsatt i forskriften. Se forskriften for krav og avgrensninger.

Hva kan tilskuddet brukes til

Grunnstøtten kan kun brukes til organisasjonens driftsutgifter til den sentrale virksomhet for barn og ungdom. Med driftsutgifter menes utgifter til sentral administrasjon, landsmøter, styremøter, sentrale aktiviteter, medlemsblad, ordinære avskrivninger etc. Til driftsutgifter regnes ikke ekstraordinære avskrivninger, avsetninger til fond, nedskrivning av tidligere underskudd, utgifter i forretningsvirksomhet, herunder forlagsvirksomhet etc. Grunnstøtten kan ikke brukes til investeringer i fast eiendom uten at Fordelingsutvalget på forhånd har samtykket til dette.

Andre tildelingskriterier

Se forskriften for øvrige tildelingskriterier.

Rapporteringskrav

Se forskriften for rapporteringskrav.

Hvordan søke

Lenke til søknadsskjema finner du på fordelingsutvalgets nettside.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

Ikke oppgitt

Tildelt

4 869 282 kr

Innvilget

-
4 869 282 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

31

Mottakere

29

Søknader

31

Tildelinger

29

Mottakere og søkere

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?